Veiligheidslabels

Onze producten zijn voorzien van de wettelijke veiligheidslabels.

Ter bescherming van uw eigen veiligheid vragen we u om deze labels en hun veiligheidsregels te respecteren en op te volgen.

Veiligheidsschoenen verplicht
Veiligheidshandschoenen verplicht
Veiligheidskledij verplicht
Veiligheidshelm verplicht
Oogbescherming verplicht
Gehoorbescherming verplicht
Oogbescherming en veiligheidshelm verplicht
Gehoorbescherming en veiligheidshelm verplicht
Gehoor- en oogbescherming verplicht
Veiligheidshelm, gehoor- en oogbescherming verplicht
Ademhalingsbescherming verplicht
Trillingsarm en/of stofvrij werken