Veiligheidlabels

Onze producten zijn voorzien van de wettelijke veiligheidslabels.
Ter bescherming van uw eigen veiligheid vragen we u om deze labels en hun veiligheidsregels te respecteren en op te volgen.

Verklaring van veiligheidslabels: 

schoenen    Veiligheidsschoenen verplicht

oog     Oogbescherming verplicht

oog-helm     Oogbescherming en veiligheidshelm verplicht

kledij     Veiligheidskledij verplicht

helm     Veiligheidshelm verplicht

handschoenen     Veiligheidshandschoenen verplicht

gehoor     Gehoorbescherming verplicht

gehoor-oog    Gehoor- en oogbescherming verplicht

gehoor-oog-helm     Veiligheidshelm, gehoor- en oogbescherming verplicht

adem    Ademhalingsbescherming verplicht

stofvrij     Trillingsarm en/of stofvrij werken